امروز: جمعه 1397/08/25

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت شرکت پرفیوم پلاس می‌باشد.

1- مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت پرفیوم پلاس می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (شرکت پرفیوم پلاس) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

2- شرایط استفاده

شرایط استفاده از خدمات سایت به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت پرفیوم پلاس عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.

جستجوی محصول

جستجوی محصول بر اساس

برنـــــد:
نام عطــر:
رایحه اصلی:
رایحه فرعی:
جنسیت: